Nauka:

Doktorant, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Magister, ekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Licencjat, ekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Języki:

Polski (ojczysty), angielski (płynny)

Łukasz Janikowski


Łukasz Janikowski specjalizuje się w polityce fiskalnej, makroekonomii, analizie sektora finansowego i ekonomii edukacji. Pracował jako ekonomista w CASE i w Narodowym Banku Polskim oraz jako analityk biznesowy w British American Tobacco, a także jako analityk makroekonomiczny w centrum analitycznym Polityka Insight. Łukasz był także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wiceprzewodniczącym Samorządu Studentów SGH oraz liderem zespołu ds. reformy edukacji w projekcie Młodzi Reformują Polskę.

Łukasz jest na IV roku studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stopnie magistra i licencjata z ekonomii zdobył na tej samej uczelni. Jest beneficjentem kilku stypendiów, w tym stypendium Rektora SGH dla najlepszych doktorantów. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów w SGH Łukasz został laureatem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oprócz wykształcenia uniwersyteckiego, Łukasz ukończył ponad 20 kursów specjalistycznych zorganizowanych m.in. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Joint Vienna Institute, Narodowy Bank Polski oraz Bank Anglii.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE