01 Wrz 2003 - 01 Wrz 2003

Konferencja pt. Transformacja ekonomiczna w Europie Środkowej i Wschodniej: Wnioski dla Iraku

Opis projektu:

W dn. 20-21 września w Bagdadzie miała miejsce międzynarodowa konferencja, zatytułowana "Transformacja ekonomiczna w Europie Środkowej i Wschodniej: Wnioski dla Iraku", podczas której eksperci z dziesięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz z Rosji przedstawili irackim ministrom, członkom Rady Zarządzającej Iraku oraz naukowcom doświadczenia swoich krajów w przeprowadzaniu transformacji gospodarczej. Poszczególne sesje konferencji dotyczyły prywatyzacji, rozwoju sektora prywatnego, polityki fiskalnej, biznesu oraz klimatu inwestycyjnego, a także politycznego konsensusu, potrzebnego dla przeprowadzenia reform. Marek Dąbrowski był moderatorem sesji pierwszej zatytułowanej "Co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle". Konferencja zorganizowana przez Radę ds. Współpracy Międzynarodowej Tymczasowych Władz Koalicyjnych (CPA) została sfinansowana przez Departament Stanu USA oraz USAID.