Nauka:
  • tytuł MPhil. z ekonomii rozwoju (University of Cambridge, 2004)
  • doktor nauk ekonomicznych  (University of Warsaw, 2003)
  • licencjat z ekonomii międzynarodowej (University of Warsaw-Columbia University Joint Programme, 1997)

Dodatkowe szkolenia:
Staże zagraniczne w Austrii (Joint Vienna Institute, 2000), w Szkocji (Uniwersytet w Glasgow, 2002) i USA (Sacred Heart University, 1997), stypendystką Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005), Banku BISE im. Prof. Witolda Kuli (2004), Banku Światowego (2003/2004), Cambridge Overseas Trust (2003/2004), Stypendium Josepha Conrada (2003), Stypendium ING Bank (2002), Stypendium CASE (2001/2002), oraz Stypendium Dekaban'a-Liddle (2002).

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), niemiecki (dobry), rosyjski (dobry)

KATARZYNA ZAWALIŃSKA


Specjalizacja:
polityka rolna, fundusze strukturalne, ekonomia rozwoju (w tym obszarów wiejskich) oraz ewaluacja programów europejskich
 
Doświadczenie:
Poprzednie stanowiska:

  • Polska: United Nations Development Report - autor rozdziału dotyczącego rynku pracy na wsi w Polsce, 2003
  • Współautor, Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in CEE Countries (IDARA), EU Fifth Framework Project, 2000-2003
  • Wykładowca, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 2002-2003
  • Współautor, Medium and Long Term Fiscal Adjustments of Selected European Countries, European Commission ACE-PHARE project, 1998-1999

Zaangażowanie projektu: ekspert