Advisory, Europe, Labor market, social policy and social services

Zalecenia usprawnienia systemu edukacji wiejskiej

Opis projektu:

Badania przeprowadzono w odpowiedzi na systematycznie pogłębiającą się w latach dziewięćdziesiątych przepaść cywilizacyjną między polską wsią a miastem. Celem projektu było opracowanie i uszeregowanie programów, umożliwiających szybką poprawę efektywności oświaty na terenach wiejskich w Polsce oraz wskazanie na możliwości finansowania tych programów.

W oparciu o cząstkowe raporty dotyczące: przedszkoli w gminach wiejskich (Wojciecha Marchlewskiego); rozwoju kwalifikacji nauczycieli wiejskich (Leszka Korporowicza i Dariusza Wadowskiego); edukacji zawodowej w perspektywie prognozy zmian aktywności ekonomicznej mieszkańców wsi (Andrzej Kalety i Grzegorza Zabłockiego); problemów racjonalizacji sieci szkolnej w Polsce (Jana Herczyńskiego i Anthony'ego Levitasa) oraz teleinformatyki w edukacji polskiej wsi (Zbigniewa Kotowskiego), przygotowano rekomendacje dotyczące sposobu naprawy systemu edukacji wiejskiej w Polsce.

Sponsor:

Komisja Europejska (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)