Małgorzata Antczak


Specjalizacja:
Prywatyzacja, handel międzynarodowy, makroekonomia

Doświadczenie:
Projekty CASE:
• Integracja z UE i perspektywy rozwoju krajów Europy Środkowej i Wschodniej - determinanty różnic w produktywności
• Przyczyny wzrostu gospodarczego na Ukrainie
• Nierówności podatkowe na Ukrainie: diagnoza, wpływ na gospodarkę oraz propozycje reform
• Ukraiński program ekonomiczny
• Przyczyny i analiza kryzysów walutowych w krajach Azji Środkowej, Ameryki Południowej i Europy Środkowo-Wschodniej.
• Bilans płatniczy w Polsce. Liberalizacja przepływów kapitałowych w obliczu wejścia do Unii Europejskiej;
• Analiza systemu szkolnictwa i wpływu edukacji na elastyczność rynku pracy w ramach projektu "Sustaining Growth Through Reform Consolidation" finansowanego przez USAiD;
• Rola kursu walutowego i polityki kursowej w okresie transformacji gospodarczej.
• Krajowy raport o rozwoju społecznym w 1997 r. (UNDP - CASE);
• Sytuacja makroekonomiczna w Ukrainie w 1996 r.

Wykształcenie:
Od 1994 r. magister ekonomii (Uniwersytet Warszawski)

Dodatkowe szkolenia:
Comprehensive Course in Applied Market Economics (1998) Joint Vienna Institutte
Introductory Course in Market Economics and Financial Analysis (1997) Joint Vienna Instiutte

Znajomość języków:
Polski (ojczysty), angielski (biegły), niemiecki (dobry), rosyjski (dobry)


Zaangażowanie projektu: ekspert