Języki:

polski (ojczysty)

angielski (biegły)

niemiecki (średnio zaawansowany)

włoski (średnio zaawansowany)

francuski (komunikatywny)

hiszpański (podstawowy)

Grzegorz Poniatowski

Dyrektor Naukowy ds. Polityki Fiskalnej

Dr Grzegorz Poniatowski jest dyrektorem naukowym ds. polityki fiskalnej w CASE oraz adiunktem w Szkole Głównej Handlowej, Katedrze Ekonomii Stosowanej. Jest ekspertem w dziedzinie polityki fiskalnej i modelowania makroekonomicznego. Ukończył SGH oraz Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne.  Uczestniczył w wielu projektach dla instytucji unijnych i rządowych obejmujących zagadnienia polityki fiskalnej. Między innymi, od 2012 roku uczestniczy, a od 2015 jest kierownikiem badania luki VAT w krajach UE realizowanego na zlecenie Komisji Europejski. Obecnie jest również kierownikiem oceny wpływu zmian zasad dotyczących przechowywania i przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym również na zlecenie Komisji Europejskiej, a także uczestnikiem grantu Horyzont 2020, FIRSTRUN – Fiscal Rules and Strategies under Externalities and Uncertainties.

 

 


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE