Nauka:

studia magisterskie ukończone w Szkole  Głównej Handlowej w Warszawie

Języki:

Język angielski (biegły), język hiszpański (podstawowy) 

Adam Śmietanka

Ekonomista

Adam Śmietanka jest ekonomistą w CASE. Specjalizuje się w analizie danych, wizualizacji danych i pomiarze inflacji.

W CASE Adam Śmietanka jest odpowiedzialny za analizę danych, badania ekonomiczne oraz rozwój i utrzymanie miesięcznego internetowego indeksu cen konsumpcyjnych CASE. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje staż w Zespole Doradczym PwC oraz staż w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Małych Przedsiębiorstw w Raffeisen POLBANK.

Adam Śmietanka ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE