Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, funkcjonowanie przedsiębiorstw, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prywatyzacja, Research

Wtórna prywatyzacja. Ewolucja struktury własności w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach

Opis projektu:

Prace międzynarodowego zespołu badawczego w składzie: Andreja Bohm i Marko Simoneti  (CEEPN  - Central and Eastern European Privatisation Network), Iraj Hashi (Staffordshire University, Wielka Brytania), Evzen Kocenda (CERGE - the Center for Economic Research and Graduate Education of Charles University, Czechy), Irena Grosfeld (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja) oraz Barbara Błaszczyk, Tytus Kamiński, Piotr Kozarzewski, Richard Woodward i Michał Górzyński, koordynowała Barbara Błaszczyk.

Celem projektu była analiza zakresu i charakteru wtórnych zmian w strukturze własnościowej przedsiębiorstw prywatyzowanych poprzez "specjalne" programy prywatyzacyjne (np. programy prywatyzacji powszechnej czy programy prywatyzacji pracowniczej). Badania prowadzone w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach w Polsce, Czechach i Słowenii obejmowały analizę wpływu otoczenia prawno-instytucjonalnego na przemiany własnościowe oraz identyfikację czynników wpływających na trendy pojawiające się w przemianach własnościowych. Wyniki badań opublikowano w serii Raporty CASE w 2001 roku:

We wrześniu 2003 r. nakładem wydawnictwa Palgrave ukazała się anglojęzyczna publikacja zatytułowana Secondary Privatisation in Transtion Economies. The Evolution of Ownership in the Czech Republic, Poland and Slovenia. Redaktorami książki są Barbara Błaszczyk (CASE), Richard Woodward (CASE) oraz Iraj Hashi (Staffordshire University).

Sponsor:

PHARE ACE