Nauka:

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

Dodatkowe szkolenia:
Comprehensive Course in Applied Market Economics zorganizowany przez Joint Vienna Institute oraz CERGE-EI (1998)

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), rosyjski (dobry)

MICHAŁ GÓRZYŃSKI


Specjalizacja:
Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy, prywatyzacja i restrukturyzacja, zagadnienia rynku kapitałowego, sektor MŚP, uwarunkowania rozwoju sektora prywatnego, nadzór korporacyjny

Doświadczenie:
Przedstawiciel CASE w Rumunii - konsultant w Departamencie Prywatyzacji i Restrukturyzacji działającym w ramach "Pro Demokratia" - międzynarodowej grupy doradców Premiera (1997-98)
Współpraca z CASE od 1994 r.

Projekty CASE:
 Ocena gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
• Ranking najbardziej innowacyjnych polskich firm
• Innowacyjność polskiej gospodarki: propagowanie, uświadamianie i edukowanie w zakresie problematyki rozwoju innowacyjności.
• Konkurencyjność technologiczna MŚP z trzech działów przemysłu przetwórczego: silne i słabe strony w świetle wejścia Polski do UE"
• Rozwój sektora MŚP na Białorusi
• Fiskalne implikacje procesu prywatyzacji w Polsce i Bułgarii
• Nadzór właścicielski, inwestorzy relacyjni, restrukturyzacja i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i na Węgrzech
• Drugi etap prywatyzacji: ewolucja i struktura własności w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach
• Sustaining Growth through Reform Consolidation


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE