03 Cze 2008 - 04 Cze 2008

Ukraina: Przygotowanie strategii reformowania niepieniężnych świadczeń społecznych na Ukrainie

06.2008 - 12.2008

Opis Projektu:

Celem projektu było opracowanie dla Ukrainy strategii tzw. „monetyzacji” niepieniężnych świadczeń socjalnych, polegającej na ich zastąpieniu bardziej efektywnymi świadczeniami pieniężnymi.

 

Na realizację projektu składały się:

1. analiza systemu zabezpieczenia społecznego na Ukrainie w celu zidentyfikowania świadczeń wymagających zmian oraz rozpoznania barier instytucjonalnych występujących przy wprowadzaniu nowych rozwiązań,

2. analiza międzynarodowych doświadczeń (m.in. Rosji i krajów Europy Środkowej) we wdrażaniu podobnych reform,

3. wariantowa analiza i szczegółowe opracowanie nowych rozwiązań oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących możliwości reformowania wybranych, najważniejszych świadczeń niepieniężnych – przywilejów socjalnych i niektórych subsydiów cenowych związanych z sektorem usług mieszkaniowych i komunalnych, transportowych i sanatoryjnych,

4. przekazanie zebranych materiałów oraz wniosków zainteresowanym instytucjom ukraińskim, tj. agendom rządowym, instytutom i organizacjom społecznym – w formie raportu końcowego, raportów cząstkowych, spotkań konsultacyjnych i prezentacji konferencyjnych.

 W rezultacie podjętych w ramach projektu działań przygotowano strategię monetyzacji w formie opracowanych wariantów najbardziej pożądanych reform świadczeń niepieniężnych, występujących w postaci ulg i przywilejów socjalnych dotyczących opłat komunalnych i mieszkaniowych, transportu oraz dostępu do sanatoriów, wskazując jednocześnie na instytucjonalne ograniczenia możliwości wprowadzenia reform.

 

Publikacje:

 • Raport końcowy: Experience in implementing social benefits monetization reform in Russia
  autor: Irina Sinitsina
 • Raport końcowy: Housing Benefits in Poland. Current Rules and Implementation Process.
  autor: Irena Topińska
 • Raport końcowy: Housing benefits policies in Central European countries
  autor: Janusz Szyrmer
 • Raport końcowy: Approaches to reforming services privileges in Ukraine
  autorzy: Dmytro Boyarchuk, Viachaslau Herasimovich, Irina Orlova

 

Wydarzenia:

Konferencja, 11 grudnia 2008

 

Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.