Europe, innowacje, polska gospodarka, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, przemysł przetwórczy, Research

Sieci innowacji w polskiej gospodarce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.

 

Opis projektu:
Projekt poświęcony był analizie dotychczasowych sukcesów i porażek w działaniu sieci innowacyjnych w Polsce i opracowaniu instrumentów stymulujących ich rozwój. Zespół CASE zbadał funkcjonowanie sieci innowacji w dwóch branżach polskiego przemysłu przetwórczego: przemysłu lekkiego oraz produkcji mebli. 

 

Sponsor:

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji