Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, Post-communist transition and development issues, Rosja, ubóstwo, wzrost gospodarczy

Porównawcze studium nt. wzrostu i ubóstwa w Polsce i Rosji

 

Opis projektu:

W ramach projektu eksperci dokonali analizy porównawczej powiązań trendów wzrostu gospodarczego i ubóstwa oraz determinujących je czynników instytucjonalnych i polityki gospodarczej pomiędzy Polską (lata 1994-1998) i Rosją (1999-2002). Wyniki prac zostaly opublikowane w 2004 r. w publikacji zatytułowanej Post-Adaptation Growth Recovery in Poland and Russia - Similarities and Differences (seria Studia i Analizy nr 280), a także wykorzystane w procesie przygotowania konferencji pt. "Scaling Up Poverty Reduction Programs for Country-wide Results", organizowanej przy współudziale GDN w Szanghaju w maju 2004 r.

 

Sponsor:

Global Development Network