09 Mar 2023
Financial sector, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Zeszyty mBank-CASE

Miejsce crowdfundingu w finansowaniu projektów inwestycyjnych w Polsce

nr 173.

Finansowanie społecznościowe przedsięwzięć gospodarczych, zwane powszechnie crowdfundingiem inwestycyjnym lub udziałowym (zamiennie) jest młodym zjawiskiem. Najwcześniej pojawił się on w USA (w 2009 r.) i jest szybko rozwijającym się rynkiem w gospodarkach rozwiniętych. W Polsce pierwszy przypadek crowdfundingu inwestycyjnego, pierwsza historycznie emisja miała miejsce w 2012 roku, a więc zaledwie trzy lata później niż w Stanach Zjednoczonych.


Crowdfunding to forma pozyskiwania kapitału z rynku (od inwestorów) na rozwój spółek przez przedsiębiorców/właścicieli, którzy występują wówczas w roli emitentów. Pośrednikiem na rynku, który kojarzy popytz podażą są wyspecjalizowane spółki (fintechy), tworzące
w tym celu tzw. platformy crowdfundingowe, gdzie umieszcza się oferty i na których dochodzi do transakcji. Raport, który publikujemy, mówi o specyfice crowdfundingu inwestycyjnego, czyli – inaczej mówiąc – o tym, czym się różni ta forma finansowania od starszych form zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw. Opracowanie przedstawia także potencjał i rolę crowdfundingu dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce; mówi o tym, jak się kształtuje popyt na tego typu finansowanie i jakie jest zainteresowanie inwestorów i od czego oba zależą. W listopadzie 2021 r. na ten nowy rynek wkroczyły wprost regulacje europejskie. Autorzy raportu analizują, jak owe regulacje wpłyną na przyszłość crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce.


Zeszyt mBank-CASE o crowdfundingu w Polsce jest efektem seminarium, które odbyło się w marcu 2022 r. Gośćmi seminarium byli trzej eksperci, którzy bezpośrednio uczestniczą w rozwijaniu tego nowego elementu rynku kapitałowego w Polsce, a więc mają unikalną wiedzę na temat specyfiki crowdfundingu, jego zalet i ograniczeń.