Nauka:

Szkoła Główna Handlowa

London School of Economics

National Taiwan University

Języki:

Biegłość w jęz. angielskim, polskim, białoruskim, rosyjskim

Zaawansowany w jęz. niemieckim i ukraińskim

Aleś Alachnovič

BELARUS TEAM

Aleś Alachnovič jest kierownikiem Belarus Team w CASE. Absolwent London School of Economics i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (pod kierunkiem naukowym prof. Leszka Balcerowicza), studiował chiński model transformacji gospodarczej w National Taiwan University. Wcześniej pracował w Banku Światowym, EY, McKinsey oraz Narodowym Banku Polskim. Od 2021 r. Aleś jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP). Dodatkowo, jest wiceprezesem Zarządu Związku Białoruskiego Biznesu za Granicą (ABBA) i jego przedstawicielem w USA. 

Aleś ma ponad 13-letnie doświadczenie naukowe i zawodowe, badając i specjalizując się w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym transformacji gospodarczej krajów posocjalistycznych, ekonomii instytucjonalnej i polityce monetarnej.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE