01 Lip 2014 - 02 Lip 2014

Droga do UE krajów Grupy Wyszehradzkiej: lekcje dla Ukrainy

07.2014 - 12.2014

Opis projektu:

Adresatami projektu są obywatele Ukrainy zamieszkujący wschodnią i południową część kraju. Celem inicjatywy jest podnoszenie świadomości Ukraińców na temat realnych perspektyw przystąpienia tego państwa do Unii Europejskiej w celu umożliwienia wyrobienia sobie przez nich opinii na ten temat oraz walka z fałszywymi stereotypami na temat UE. 

 

 

Główne cele:

Głównym celem projektu jest walka z uprzedzeniami w stosunku integracji Ukrainy z UE, które powszechnie występują w dyskursie publicznym. Działania podejmowane będą we wschodniej i południowej części Ukrainy. W ramach inicjatywy zorganizowana zostanie seria debat publicznych dotyczących sposobów na rozwiązanie problemów, które mogą pojawić się na drodze do uzyskania członkostwa UE. Podczas spotkań przedstawione oraz omówione zostaną doświadczenia krajów sąsiednich. Oczekuje się, że informacja o projekcie dotrze do grupy docelowej poprzez media regionalne i ogólnokrajowe, które będą uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach oraz promować projekt. 

 

 

Struktura projektu i zaangażowanie CASE:

Inicjatywa obejmuje przeprowadzenie czterech badań opinii publicznej, sześciu obrad regionalnych, wydanie pięciu publikacji oraz organizację finalnego spotkania w Kijowie.  Trzy badania opinii publicznej zostaną przeprowadzone przez partnerów z Czech, Słowacji oraz Polski. Za jedno z badań odpowiedzialny będzie koordynator projektu - Instytut na rzecz Demokracji w Kijowie (DIF). Obrady regionalne zostaną zorganizowane w miastach we wschodniej i południowej części Ukrainy, gdzie poparcie dla integracji tego państwa z UE jest najmniejsze. Udział w nich wezmą eksperci z państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy wygłoszą prezentacje na temat doświadczeń ich krajów z procesu akcesyjnego do UE. Wraz ze specjalistami z DIF i mieszkańcami Ukrainy będą oni także dyskutować na temat perspektyw członkostwa Ukrainy w UE i problemów z jakimi Ukraina będzie musiała się zmierzyć chcąc dołączyć do tego ugrupowania. Podczas spotkania finalnego omówione zostaną rezultaty projektu oraz opracowana zostanie strategia dotycząca promowania UE na Ukrainie. 

 

 

Rezultaty projektu:

  • cztery badania opinii publicznej,
  • sześć obrad regionalnych,
  • wydanie pięciu publikacji,
  • spotkanie finalne w Kijowie.

 

Sponsor:  International Visegrad Fund

 

Partnerzy:

  • Instytut na rzecz Demokracji (DIF),
  • EUROPEUM (Czecy),
  • Institute for Public Affairs (Slowacja).