02 Mar 2021 | Aktualności

PODRĘCZNIK: Praca nierejestrowana. Przyczyny i konsekwencje

Osoby pracujące bez umowy zarabiają na rękę tyle samo co osoby pracujących legalnie. Nie mając umowy tracą jednak wiele korzyści związanych z pracą rejestrowaną. Istotną motywacją do podejmowania pracy nierejestrowanej jest chęć zwiększenia swoich...

 
26 Lut 2021 | Aktualności

Rekrutujemy uczestników do nowego projektu

CASE wraz z partnerami - Fundacją Ocalenie i Fundacją dla Somalii - rozpoczyna nowy projekt skierowany do cudzoziemców przebywających w Polsce. W r...

 
23 Lut 2021 | Aktualności

RAPORT „W poszukiwaniu nowych możliwości. Migracje cyrkulacyjne między Białorusią a Polską, Słowa...

Migracja cyrkulacyjna (circular migration) obejmuje wiele różnych wzorów migracji. Choć nie ma zgody co do definicji migracji cyrkulacyjnej, powsze...

 
16 Lut 2021 | Aktualności

Zwiększanie szans na sukces zawodowy w cyfrowej przedsiębiorczości – CASE zorganizował 3. międzyn...

Realizacja projektu DEEP (Digital Entrepreneurship for Employability Paths) przebiega bez zakłóceń. Pomimo braku możliwości podróży, partnerzy wzię...

 
09 Lut 2021 | Aktualności

ZAPROSZENIE na webinaria: Białorusini w poszukiwaniu nowych możliwości

The webinars will be held in English with simultaneous translation to Russian. On behalf of CASE Center for Social and Economic Research, CASE Bel...

 
02 Lut 2021 | Aktualności

Zeszyt mBank-CASE Nr 167: Wiek emerytalny a system emerytalny, rynek pracy i gospodarka

Kraje europejskie stoją przed wyzwaniem związanym z ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami starzenia się ludności. W szczególności, systemy eme...

 
29 Sty 2021 | Aktualności

CASE zajęło 1. miejsce wśród think tanków zarządzających budżetem poniżej 5 mln USD rocznie...

CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zajęło pierwsze miejsce wśród światowych think tanków zarządzających budżetem poniżej 5 mln USD rocznie...