Development Assistance, Labor market, social policy and social services

Podsumowanie warsztatów „FOSTER"

Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 74 429,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. 

Projekt jest realizowany przez trzy firmy - Partnerów z dwóch krajów – Islandii (Kara Connect) oraz Polski (CASE Centrum Analiz Społeczno - Ekonomicznych i CTS  Customized Training Solutions). Kolejnym etapem realizacji projektu Foster było zorganizowanie w dniach 2, 3 i 9 sierpnia warsztatów online pt. „Jak sobie radzić w życiu, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie. Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców”. Spotkania zostały zorganizowane przez polskich partnerów CTS i CASE.

W spotkaniach wzięli udział dyrektorzy, wychowawcy i opiekunowie domów dziecka oraz przedstawiciele władz odpowiedzialnych za wdrażanie polityk społecznych i włączających. Celem warsztatów było szerzenie wiedzy o ofercie edukacyjnej wśród grupy docelowej projektu, wzmocnienie edukacji włączającej oraz edukacji w systemie opieki społecznej dla dzieci i młodzieży, promocja współpracy międzynarodowej oraz podniesienie umiejętności przedstawicieli domów dziecka w korzystaniu z materiałów edukacyjnych stworzonych podczas realizacji projektu.

Warsztaty poprowadziła trenerka CASE Joanna Starczewska -  edukatorka i psycholożka, która od 18 lat czerpie wiedzę z różnych form edukacji, by z dziećmi i młodzieżą skutecznie i ciekawie mówić o szeroko pojętej psychoedukacji, w tym o bezpieczeństwie w sieci. Podczas webianarów trenerka poruszała następujące obszary tematyczne:

  • Obecność dzieci w sieci – problemy i możliwe rozwiązania,
  • Dbanie o równowagę pomiędzy światem cyfrowym a rzeczywistością,
  • Sposoby wsparcia młodzieży przez dorosłych w mądrym korzystaniu z technologii.

W następnej części warsztatów Joanna Starczewska przestawiła główny cel projektu Foster: ofertę edukacyjną skierowaną do wychowanków domów dziecka w celu poprawy ich umiejętności życiowych, niezbędnych do funkcjonowania w dzisiejszym, szybko rozwijającym się cyfrowo świecie. Joanna przedstawiła także ofertę dla wychowawców dzieci w domach dziecka, która wprowadza w tematykę szkoleń dla podopiecznych i wskazuje możliwe sposoby prowadzenia nauki, w tym z wykorzystaniem narzędzi technologicznych. Powstałe materiały edukacyjne dotyczą pięciu starannie wyselekcjonowanych potrzeb wychowanków i wychowawców tematów szkoleń: 

1. Cyfrowy ślad i tożsamość 
2. Prywatność i bezpieczeństwo 
3. Relacje i komunikacja 
4. Mowa nienawiści, hejt 
5. Zarządzanie finansami 

Materiały dla wychowanków obejmują grafiki, infografiki, filmiki, quizy, a także konspekty na każdy z tematów. Materiały dla wychowawców to zestaw, na który składają się: instrukcja, scenariusze szkoleń (po 3 na każdy temat), filmy instruktażowe oraz podręcznik.  Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej projektu https://cts.com.pl/foster/. Można z nich korzystać bezpłatnie, nie jest wymagane również logowanie. Materiały można pobierać, zachowywać na swoich nośnikach informacji, przetwarzać i modyfikować, z zachowaniem informacji o projekcie, w ramach którego zostały stworzone. 

Później trenerka podzieliła się spostrzeżeniami, czego partnerów z Polski nauczyła współpraca z partnerem z Islandii. Przedstawiła garść informacji dotyczących rozwiązań w tamtejszych placówkach wychowawczych i edukacyjnych – opisała najlepsze praktyki z różnych rozwiązań systemowych.

Na koniec spotkań uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, w której odpowiadali na pytania dotyczące poziomu zadowolenia dotyczącego warsztatów, czyli trenerki, tematyki, wyniesionej wiedzy. Uzyskaliśmy jedynie pozytywne opinie. Uczestnicy byli również bardzo zadowoleni z możliwości bezpłatnego korzystania z materiałów edukacyjnych umieszczonych na stronie partnerów. 

Poniżej udostępniamy link do nagrania z warsztatów. Film jest dostępny bez logowania. 

https://youtu.be/C5wJ93BIGPw

                                                                     

O projekcie