O godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Region Śląski, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oraz The Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) zapraszają na konferencję poświęconą tematyce projektu „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”, która odbędzie się 21 czerwca 2022 r. (wtorek), w godz. 11.00–16.00 w Katowicach w hotelu MONOPOL, przy ul. Dworcowej 5.

Celem konferencji jest przedstawienie głównych wniosków, ocen i dobrych praktyk dotyczących zwiększenia zdolności partnerów społecznych w Polsce do uczestnictwa w dialogu społecznym w celu wspierania praw pracowników cudzoziemskich i zapewnienia im godnych warunków pracy. W szczególności omówione zostaną takie zagadnienia, jak:

  • identyfikacja najważniejszych wyzwań związanych z godną pracą cudzoziemców;
  • działania administracji i partnerów społecznych na rzecz polepszania warunków pracy i pobytu cudzoziemców (z uwzględnieniem doświadczeń norweskich);
  • diagnoza słabych i mocnych stron współpracy partnerów społecznych na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców.

W trakcie wydarzenia eksperci CASE zaprezentują rekomendacje z nadchodzącej publikacji pt. „Narzędziownik dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”. Publikacja ta stanowić będzie podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu MIGRIGHT.

Aby wziąć udział w konferencji, prosimy o kontakt na adres mailowy:

Istnieje też możliwość połączenia online. Link: www.amber-it.pl/migright

Relacja na żywo on-line. Link: www.amber-it.pl/live

Norway grants_logo   Innovation Norway