Labor market, social policy and social services, Research

DGP "Warunki pracy ukraińskich kobiet w Polsce"

W weekendowym wydaniu DGP artykuł pt. "Warunki pracy ukraińskich kobiet w Polsce", na podstawie badania nad zagrożeniami, potrzebami i szansami na upodmiotowienie migrujących i uchodźczych pracowników domowych w Polsce, zleconego CASE przez organizację CARE International. Ekspertami w projekcie byli Agnieszka Kulesa i dr Jan Bazyli Klakla, współpraca Marianna Zarychta.

Artykuł w DGP

 

 
case for care 1