157. Zeszyt mBank-CASE "Czy Rada Polityki Fiskalnej jest potrzebna Polsce?"

Niezrównoważenie i procykliczność polityki fiskalnej są problemami w wielu krajach. Kryzys zadłużenia publicznego pokazał, że reguły fiskalne są przydatnym, ale niewystarczającym narzędziem służącym ich rozwiązaniu. Liczna i rosnąca grupa ekonomistów nawołuje do powoływania do życia rad fiskalnych – ciał kolegialnych złożonych z ekspertów, które mają pełnić rolę niezależnych recenzentów polityki rządu oraz doradzać rządowi i parlamentowi w zakresie polityki fiskalnej. Rady takie istnieją już w co najmniej 38 krajach. Celem niniejszego opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy Polsce jest potrzebna rada fiskalna i jaką wartość dodaną mogłaby ona wnieść do debaty publicznej na temat finansów publicznych.

 

 Czytaj/pobierz 157. Zeszyt mBank-CASE

 

Obejrzyj relację z seminarium