bilans płatniczy, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka kursowa, Polska, Research, Trade, economic integration and globalization, Unia Europejska

Bilans płatniczy i polityka kursowa w warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Był to projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych i realizowany od połowy 1998 r. do czerwca 2000 r. Uczestnikami projektu byli: Witold M.Orłowski (koordynator), Małgorzata Antczak, Adam B. Czyżewski, Michał Gorzelak, Małgorzata Jakubiak, Artur Radziwiłł, Joanna Siwińska, Magdalena Tomczyńska, Mateusz Walewski i Katarzyna Zawalińska.

W ramach projektu wykonano szereg opracowań o charakterze analityczno-merytorycznym, w których omówiono m.in. prawdopodobne zmiany struktury bilansu płatniczego w okresie wstępowania do UE w zależności od prowadzonej przez Polskę polityki makroekonomicznej oraz stopień ryzyka wystąpienia kryzysu walutowego w zależności od różnych wariantów polityki makroekonomicznej. Sformułowano także najważniejsze konkluzje dotyczące zaleceń dla polityki makroekonomicznej w okresie integracji, w tym zwłaszcza dla polityki kursowej.

Konferencja podsumowująca projekt miała miejsce w czerwcu 2000 roku w Warszawie. W lipcu  2000 roku ukazała się książka prezentująca wyniki badań pt. "Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. Metody - modele - szacunki". Publikacja ta  jest dostępna w bibliotece CASE oraz w księgarniach ekonomicznych.