Nauka:
 • tytuł MPhil. z ekonomii rozwoju (University of Cambridge, 2004)
 • doktor nauk ekonomicznych  (University of Warsaw, 2003)
 • licencjat z ekonomii międzynarodowej (University of Warsaw-Columbia University Joint Programme, 1997)

 

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), niemiecki (dobry), rosyjski (dobry)

KATARZYNA ZAWALIŃSKA

CASE Fellow

Katarzyna Zawalińska posiada tytuł MPhil in Development na Uniwersytecie Cambridge oraz doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w ewaluacji polityki rolnej i wiejskiej z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych. Jej główne umiejętności to: regionalne modelowanie obliczeniowej równowagi ogólnej, analizy ekonometryczne i stosowane techniki ewaluacyjne. Realizowała wiele projektów naukowych i ewaluacyjnych programów unijnych i nie tylko (PHARE, Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalne Programy Operacyjne, projekty Banku Światowego, Grupy Robocze Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich, Grupy Robocze DG AGRI, DG REGIO, itp.). Była kierownikiem/liderem polskiego zespołu w wielu międzynarodowych projektach, by wymienić tylko te najnowsze: Horyzont 2020 (SURE-FARM, LIFT, BATModel, BioMonitor4CAP, SoilValues), projektach DG AGRI (m.in. „Ocena wpływu WPR na wymianę pokoleń, rozwój lokalny i zatrudnienie na obszarach wiejskich) oraz kierownik całego międzynarodowego projektu ESPON „TERCO”. Była członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa oraz członkiem międzynarodowej Rady Doradczej w EuroChoices i IAMO Institute.

Tło :

Obecne pozycje:

 • Stypendysta CASE
 • Kierownik Zakładu Modelowania Ekonomicznego IRWiR Polskiej Akademii Nauk

Poprzednie stanowiska:

2016- Kierownik Zakładu Modelowania Polskiej Akademii Nauk, IRWiR PAN, Warszawa, Polska

2008-2016 Zastępca Dyrektora, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa

2010-2013 Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, profesor nadzwyczajny, Warszawa, Polska

2004-2008 Pracownik naukowy, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa, Polska

1998-2004 CASE- Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych, Ekonomista (od 10.01.); Asystent naukowy (od 11.98), Asystent Zarządu (1.98-3.00), Warszawa, Polska, od stycznia 1998

2001-2003 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wykładowca, Warszawa, Polska

 

Profiles Online:

WebSite: https://www.irwirpan.waw.pl/12/zespol/pracownicy/2/zespol/pracownicy/2/wpis/40

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=ymB9djcAAAAJ&hl=pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2185-7778

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Zawalinska

Ostatnie publikacje

 • Zawalińska, K. and Gradziuk, P. (2022). „Accelerated adaptability in pursuit of future alternative systems. The case of family, fruit and vegetable farming system in Central-Eastern Poland”, in ed. Miranda PM Meuwissen, Peter H Feindt, Alberto Garrido, Erik Mathijs, Bárbara Soriano, Julie Urquhart, Alisa Spiegel, Resilient and Sustainable Farming Systems in Europe: Exploring Diversity and Pathways. Cambridge University Press.
 • Zawalińska, K., Wąs, A., Kobus, P., Bańkowska, K. (2021). A framework linking farming resilience with productivity: empirical validation from Poland in times of crises. Sustainability Science (2021), Springer. https://doi.org/10.1007/s11625-021-01047-1
 • M.P.M. Meuwissen, P.H. Feindt, T. Slijper, A. Spiegel, R. Finger, Y. de Mey, W. Paas, K.J.A.M. Termeer, P.M. Poortvliet, M. Peneva, J. Urquhart, M. Vigani, J.E. Black, P. Nicholas-Davies, D. Maye, F. Appel, F. Heinrich, A. Balmann, J. Bijttebier, I. Coopmans, E. Wauters, E. Mathijs, H. Hansson, C.J. Lagerkvist, J. Rommel, G. Manevska-Tasevska, F. Accatino, C. Pineau, B. Soriano, I. Bardaji, S. Severini, S. Senni, C. Zinnanti, C. Gavrilescu, I.S. Bruma, K.M. Dobay, D. Matei, L. Tanasa, D.M. Voicilas, K. Zawalińska, P. Gradziuk, V. Krupin, A. Martikainen, H. Herrera, P. Reidsma, (2021). “Impact of Covid-19 on farming systems in Europe through the lens of resilience thinking”, Agricultural Systems, Volume 191, 2021, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103152.
 • Reidsma, P., Meuwissen, M., Accatino, F.,  Appel, F., Bardaji, I., Coopmans , I., Gavrilescu, C., Heinrich, F., Krupin, V., Manevska‐Tasevska ,G., Peneva, M., Rommel, J., Severini, S., Soriano, B., Urquhart, J., Zawalińska, K.,  Paas, W., (2020) 'How do Stakeholders Perceive the Sustainability and Resilience of EU Farming Systems?', EuroChoices, 19(2), pp. 18-27. doi: 10.1111/1746-692X.12280
 • Zawalińska, K.; Kinnunen, J.; Gradziuk, P.; Celińska-Janowicz, D. To Whom Should We Grant a Power Plant? Economic Effects of Investment in Nuclear Energy in Poland. Energies 2020, 13, 2687 https://www.mdpi.com/1996-1073/13/11/2687
 • Meuwissen, M.P.M., Feindt, P.H; Spiegel, A., Termeer, C.; Mathijs, E.; de Mey, Y., Finger, R.; Balmann, A.; Wauters, E.; Urquhart, J.; Vigani, M.; Zawalińska, K.; Herrera, H.; Nicholas-Davies, P.; Hansson, H.; Paas, W.; Slijper, T.; Coopmans, I.; Vroege, W.; Ciechomska, A.; Accatino,F.; Kopainsky, B; P.; Poortvliet, M.; Candel, J.J.L.; Maye, D.; Severini, S.; Senni, S.; Soriano, B.; Lagerkvist, C-J.; Peneva, M.; Gavrilescu, C.; Reidsma, P. (2019). A framework to assess the resilience of farming systems. Agricultural Systems, Volume 176, 2019. ISSN 0308-521X, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102656
 • Milczarek-Andrzejewska Dominika, Zawalińska Katarzyna, Czarnecki Adam (2018). Land-use conflicts and the Common Agricultural Policy: Evidence from Poland, Land Use Policy, 73: 423-433.
 • Zawalińska, K., Tran, N., Płoszaj, A. (2017). "Planning R&D in a Post Centrally-Planned Economy: Assessing the Macroeconomic Effects in Poland". Journal of Policy Modeling (forthcoming)

Publikacje książkowe:

 • Zawalińska, K. (2019) " Special Study: The Role of CAP Rural Development Programs in Creating Rural Jobs in Poland". In Davidova, S.; Thomson, J. T.; Mishra, A. K. Ed. Rural Policies and Employment: TransAtlantic Experiences. USA World Scientific, . https://doi.org/10.1142/q0210 | July 2019
 • Zawalińska, K. (2019). "Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej: dylemat wyboru między efektywnością a równością, W Olechnicka,A., Herbst, M. (red.): Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka., Wydawnictwo Naukowe Scholar, bez serii, 2019, ISBN: 978-8365390-64-6, s.218-237
 • Horridge, M., Rokicki, B., Zawalińska, K. (2017). Regionalny Model Równowagi Ogólnej TERM i przykłady jego zastosowania w Polsce. Wydawnictwa Uniwerystetu Warszawskiego (WUW), ISNN 978-83-235-2881-4.
 • Gorzelak, G. i Zawalińska, K. red. (2013). European territories: from cooperation to integration? Warszawa: Scholar.
 • Red. M.. Drygas i K. Zawalińska (2012). Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, str. 243, IRWiR PAN, Warszawa.
 • K. Zawalińska (2009). Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Polska Akademia Nauk, IRWiR, Warszawa.
 • K. Zawalińska (2009). Competitiveness of Polish agriculture before integration with EU. Efficiency, productivity and price adjustments, Lambert Academic Publishing, Koln.

Zaangażowanie projektu: ekspert