159. seminarium mBank-CASE: Po co nam samozatrudnieni? Refleksje ekonomiczne, głównie podatkowe

Fundacja mBanku i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
mają zaszczyt zaprosić na:


159. seminarium mBank – CASE

 

pt. Po co nam samozatrudnieni?
Refleksje ekonomiczne, głównie podatkowe 

 

Agenda: 

1. Wprowadzenie

Jarek Neneman Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; CASE

2. Wpływ systemów podatkowo-ubezpieczeniowych oraz zasiłkowych na motywacje do wyboru samozatrudnienia w wybranych krajach europejskich
Adam Adamczyk, Uniwersytet Szczeciński

3. Zmiany stóp samozatrudnienia w ostatnich 25 latach w wybranych krajach; Kim są dziś, a kim byli 10 lat temu samozatrudnieni w wybranych krajach europejskich
Leszek Morawski, Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk

4. Podsumowanie
Jarek Neneman, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; CASE

 

Seminarium odbędzie się 29 listopada 2018 w godz. 15:00–17:00
w siedzibie mBanku, sala nr 5.3, V p., przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.

 

Zarejestruj się na seminarium

 

O seminarium:

Znaczenie samozatrudnienia jest różne w różnych gospodarkach, a jedną z kluczowych tego determinant jest system składkowo-podatkowo-świadczeniowy obowiązujący w danym kraju. Na seminarium pokażemy jak w wybranych krajach UE traktowani są samozatrudnieni pod względem opodatkowania i ‘oskładkowania’. Zróżnicowanie jest ogromne i trudno dostrzec w nim wyraźny wzorzec. Z czego mogą wynikać preferencje dla samozatrudnionych, lub ich brak? Kto jest ich beneficjentem? Jak wpływają one na dochody budżetowe i przychody systemu zabezpieczeń społecznych? Jak nowe modele biznesowe wpływają na skalę samozatrudnienia i jego opodatkowanie oraz oskładkowanie? 
Obecnie w Polsce, z jednej strony, zwiększa się przywileje samozatrudnionych, a z drugiej - zapowiada bardziej restrykcyjną definicję samozatrudnienia. Przyjrzymy się preferencjom dla samozatrudnionych, ich racjonalności i ich niektórym konsekwencjom ekonomicznym.

 

Prelegenci:

Jarek Neneman, adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a wcześniej długoletni wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2004-2005, 2006 oraz 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę i legislację podatkową. W latach 2010-2014 społeczny doradca Prezydenta RP do spraw samorządu; od 2011 przewodniczący Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Kiedy nie pracuje w Ministerstwie Finansów, wykłada mikroekonomię, teorię gier, ekonomię menadżerską, finanse publiczne i politykę podatkową. Publikuje również raporty i analizy ekonomiczne głównie dotyczące podatków oraz tworzy materiały dydaktyczne do nauczania ekonomii w szkołach podstawowych i średnich.

Adam Adamczyk jest profesorem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów i opodatkowania przedsiębiorstw. Współpracuje z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Jest członkiem krajowego zespołu rozwijającego podatkowo - świadczeniowy model mikrosymulacyjny EUROMOD. 

Leszek Morawski jest profesorem nadzwyczajnym w INE PAN (Instytut Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk). W latach 1993-2015 pracował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest współautorem mikrosymulacyjnego modelu podatkowo-zasiłkowego SIMPL oraz modułu dla Polski europejskiego modelu podatkowo-zasiłkowego EUROMOD.  W latach 1999-2001 współpracował z Ministerstwem Łączności oraz Urzędem Regulacji Telekomunikacji w zakresie oceny polityk cenowych operatorów sieci komórkowych. W latach 2005-2010 współpracował z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie oceny efektów dystrybucyjnych polityk podatkowo-zasiłkowych.

 

samozatrudnienie

Zdjęcie: Flickr, perzon seo