Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Kirgistan, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka gospodarcza, Post-communist transition and development issues

Wizyta polskich ekonomistów w Kirgistanie

Opis projektu:

Wyjazd Leszka Balcerowicza i Juliana Pańkowa do Kirgistanu w sierpniu 1994 roku został sfinansowany przez UNDP. Głównym celem wyjazdu było spotkanie z prezydentem Askarem Akajewem oraz udział w debacie na temat zasadniczych problemów polityki gospodarczej Kirgistanu.