Nauka:
  • doktorat, ekonomia, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (1975),
  • MBA, St.John's University w Nowym Jorku (1974). 
Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), niemiecki (zaawansowany), rosyjski (zaawansowany), francuski (zaawansowany), hiszpański (podstawowy).

Leszek Balcerowicz

Członek Rady

Specjalizacja: 

  • ekonomia transformacji
  • reformy gospodarcze
  • systemy gospodarcze

Doświadczenie

  • profesor, Szkoła Główna Handlowa,
  • założyciel i przewodniczący Rady, Forum Obywatelskiego Rozwoju (2007–obecnie),
  • członek, International Atlantic Economic Society (2006–obecnie),
  • członek Grupy Autorytetów, Instytut Finansów Międzynarodowych (Group of Trustees, Institute of International Finance),
  • członek Rady Doradczej, Center for European Policy Analisys, Waszyngton,
  • członek, Group of Thirty,
  • przewodniczący rady, Instytut Bruegla (2008-obecnie),
  • prezydent, International Atlantic Economic Society (2009-obecnie).

 

Poprzednie stanowiska:

  • wicepremier i minister finansów (1989-1991 i 1997-2000),
  • przewodniczący Unii Wolności (1995-2000),
  • przewodniczący Rady Fundacji i Rady Naukowej CASE (1992–2000),
  • prezes Narodowego Banku Polskiego (2001-2007),
  • członek Rady Fundacji, CASE (1992 – czerwiec 2017; w czasie sprawowania funkcji Wicepremiera oraz Ministra Finansów nie był członkiem organów statutowych CASE),

 

Nagrody:

  • nagroda Ludwika Erharda (1992),
  • nagroda Friedricha Augusta von Hayeka (2001),
  • nagroda Fundacji Fasela za zasługi dla społecznej gospodarki rynkowej (2002),
  • nagroda Miltona Friedmana za Promowanie Wolności (2014).

 

Profil online:

balcerowicz.pl


Zaangażowanie projektu: ekspert