Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Labor market, social policy and social services, polityka społeczna, reformy gospodarcze, ubóstwo

Regionalny raport UNDP nt. rozwoju społecznego - Wspólnota Niepodległych Państw

 

Opis projektu:

Projekt został zainicjowany przez UNDP, Biuro Regionalne ds. Europy i WNP pod koniec 2003 roku. Prace nad raportem kontynuowane były w 2005 roku (odbyło się między innymi spotkanie zespołu autorów raport w Moskwie w maju 2005 r.). Sieć organizacji CASE (CASE, CASE Ukraina, CASE-Kirgistan oraz Instytut Badawczy IPM-CASE) aktywnie uczestniczą w pracach nad tym unikalnym dokumentem. Eksperci CASE są odpowiedzialni za wszystkie rozdziały dotyczące reform ekonomicznych, mają także swój udział w powstaniu części dotyczących reform politycznych, ubóstwa oraz polityki społecznej. Ponadto, eksperci IET są odpowiedzialni za recenzję pierwszych wersji wszystkich części raportu. Marek Dąbrowski (CASE) i Jegor Gajdar (IET) są redaktorami tego raportu, którego publiczna prezentacja jest planowana na drugą połowę 2006 r.

 

Sponsor:

UNDP Biuro Regionalne ds. Europy i WNP