Jegor T. Gajdar


Członek Rady Naukowej CASE - zmarł 16.12.2009

"Ojciec" rosyjskich reform, znany polityk, ekonomista i publicysta Jegor T. Gajdar urodził się w 1956 r. w Moskwie, ZSRR. Po ukończeniu Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego w 1978 r., Jegor Gajdar obronił tamże tytuł kandydata nauk ekonomicznych w 1980 r. i w latach1980-1987 pracował naukowo. W latach 1987-1990 był  kierownikiem działu ekonomicznego miesięcznika "
Коммунист". W 1990 r. obronił tytuł doktora habilitowanego ekonomii i w 1991 r. objął funkcje Dyrektora Instytutu Polityki Gospodarczej Akademii Gospodarki Narodowej ZSRR.

W latach  1991-1994, pracując w Rządzie Federacji Rosyjskiej, zajmował kolejno stanowiska: Wicepremiera ds. gospodarczych, а zarazem, Ministra Gospodarki i Finansów, p.o. Premiera, Doradcy Prezydenta, Pierwszego Wicepremiera oraz p.o. Ministra Gospodarki.

W okresie 1994-1996 Jegor Gajdar był deputowanym Dumy Państwowej z ramienia prawicowej partii Demokratyczny Wybór Rosji. W latach 1994-2001 stał na czele partii Demokratyczny Wybór Rosji. Od 1996 r. J. Gajdar jest Dyrektorem Instytutu Ekonomiki Transformacji (Институт экономики переходного периода).

J. Gajdar jest obecnie deputowanym do Dumy Państwowej z ramienia Ruchu "Sojusz Sił Prawicowych oraz jednym ze współprzewodniczących Ruchu Sojusz Sił Prawicowych. Pełni także obowiązki Wiceprezesa Wykonawczego organizacji International Democratic Union (Międzynarodówka Konserwatystów).

 Inne funkcje Jegora Gajdara:

  • Członek Komitetu Konsultacyjnego Arrabida Meetings (Portugalia)
  • Członek Rady ds. Współpracy w Regionie Bałtyckim przy Premierze Szwecji
  • Członek redakcyjnego kolegium czasopisma Вестник Европы (Moskwa)
  • Członek Rady Konsyltacyjnej czasopisma Acta Oeconomica (Budapeszt)
  • Członek Rady Naukowej Fundacji CASE (Warszawa)

Publikacje (Monografie):

  • Экономические реформы и иерархические структуры (Reformy gospodarcze i struktury hierarchiczne ), "Nauka", Moskwa 1990.
  • Государство и эволюция (Państwo i ewolucja) , "Eurazja",  Moskwa 1995 (wydanie amerykańskie  2001).
  • Дни поражений и побед (Dni klęski i triumfu), "Vagrius",  Moskwa  1996 (wydanie japońskie 1997, amerykańskie 1999).
  • Аномалии экономического роста (Anomalie wzrostu gospodarczego ) "Eurazja" Moskwa 1997 (wydanie polskie  1999, amerykańskie 2002).
  • Dzieła wybrane (2 tomy), "Eurazja", Moskwa 1997.

Publikacje zagraniczne: ponad 100

wydane w Australii, Czechach, Chorwacji, Danii, Finlandi, Francji, Hiszpani, Izraelu, Japonii, Niemczech, Nowej Zelandii, Polsce, Stanach Zjednoczonych, Taiwanie, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, oraz  w wydawnictwach instytucji międzynarodowych.

 

aktualizowano 16 lipca 2003


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE