01 Lut 2007 - 02 Lut 2007

Przyczyny Pracy Nierejestrowanej, jej skala, charakter, i skutki społeczne

02.2007 - 12.2007

Opis Projektu:

Głównym celem projektu jest pomiar oraz zbadania głównych charakterystyk pracy nierejestrowanej w Polsce. W ramach projektu przeprowadzone będą duże reprezentatywne badania gospodarstw domowych i firm. Dodatkowo przeprowadzone zostaną mniejsze badania na wybranych grupach osób i firm charakterystycznych z punktu widzenia ich udziału na rynku pracy nierejestrowanej. Badania ilościowe będą uzupełnione jakościowymi: pogłębionymi wywiadami indywidualnymi, wywiadami biograficznymi oraz spotkaniami w grupach focusowych. Przeprowadzone będą także badania jakościowe z przedstawicielami instytucji publicznych odpowiedzialnymi za działanie rynku pracy.

 

Partner:

Millward-Brown SMG/KRC

 

Sponsor:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej