Cyberbezpieczeństwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ekonomiczne skutki cyberprzestępczości wzrosły pięciokrotnie w latach 2013-2017. Cyberprzestępczość jest też najszybciej rozwijającą się formą działalności przestępczej, a jej głównym celem są przedsiębiorstwa. Koszty cyberprzestępczości dla przedsiębiorstw na całym świecie do 2025 r. zostały oszacowane na 5,2 mld USD (Accenture, "Cost of Cyber Crime Study", 2019). Według EUROPOLU ("Internet Organised Crime Threat Assessment" – “Ocena Zagrożenia Internetową Przestępczością Zorganizowaną" 2018) ataki najłatwiej przeprowadzić na małe przedsiębiorstwa. EUROPOL szacuje, że 58% ofiar cyberprzestępców, to właśnie małe przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa stanowią 92% przedsiębiorstw i zapewniają 53% miejsc pracy w UE). Pomimo tak dużej podatności na ataki, tylko 14% mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest przygotowanych do walki z zagrożeniami cybernetycznymi ("State of Cybersecurity in Small & Medium Size Businesses" – “Stan Cyberbezpieczeństwa w małych i średnich przedsiębiorstwach” Keeper, 2018 r.).

Założenia projektu:

  • uzupełnienie braków w zakresie wiedzy nt. bezpieczeństwa cybernetycznego w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw
  • opracowywanie innowacyjnych szkoleń w celu zapewnienia nowych umiejętności i kompetencji przedsiębiorcom i pracownikom MSP w temacie cyberbezpieczeństwa
  • umożliwienie młodym ludziom zostania "ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego" i stworzenie nowej specjalizacji w państwach członkowskich. Profil eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego cieszy się dużym zainteresowaniem: w 2019 r., jak podaje IBM, liczba stanowisk pracy związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym wzrosła o 94%
  • przyczynienie się do wzrostu konkurencyjności i wzrostu gospodarczego unijnych mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie wysokiej jakości, ogólnodostępnych i bezpłatnych szkoleń i produktów w celu sprostania wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem cybernetycznym.

Rezultatami projektu będą:

  1. Innowacyjne zasoby szkoleniowe, kursy i materiały dla MSME, mające na celu wzmocnienie umiejętności i kompetencji ich pracowników w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego
  2. Zestaw materiałów z narzędziami operacyjnymi do wdrażania bezpieczeństwa cybernetycznego na poziomie przedsiębiorstwa
  3. Zwiększona zdolność państw członkowskich do zrozumienia, przewidywania, zarządzania i powstrzymywania zagrożeń cybernetycznych
  4. Zwiększone zdolności operacyjne w zakresie wdrażania bezpieczeństwa cybernetycznego w MSME
  5. Zatwierdzone i odpowiednie zasoby szkoleniowe dla profilu zawodowego "eksperta ds. bezpieczeństwa cybernetycznego w państwach członkowskich".

Lider Projektu: CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. (Polska)

Partnerzy: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires (Belgia), IDP SAS di Giancarlo Costantino (Włochy), SC Gentlab SRL (Rumunia), Internet Web Solutions SL (Hiszpania)

Finansowanie: Erasmus+ Strategic Partnership Programme