Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka gospodarcza, prognozy, Ukraina

Program makroekonomiczny dla Ukrainy

Opis projektu:

Projekt miał dwa główne cele:

  1. kontynuację prac nad średniookresowym modelem prognostycznym dla gospodarki ukraińskiej (łącznie z przekazaniem umiejętności posługiwania się nim pracownikom Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Ukrainy),
  2. doradztwo w zakresie bieżących problemów polityki gospodarczej dla rządu Ukrainy.

Eksperci CASE udzielali ww. instytucjom, a także Administracji Rządu i Administracji Prezydenta bieżących konsultacji, przygotowywali miesięczne memoranda na temat gospodarki ukraińskiej i organizowali regularne szkolenia, przygotowujące urzędników państwowych do korzystania z opracowanego przez ekonomistów CASE modelu makroekonomicznego dla Ukrainy. We współpracy z  CASE Ukraina opracowano i udostępniono na stronie internetowej CASE Ukraina kwartalnik "Ukraińska Gospodarka: Trendy, Analizy, Prognozy".

Od listopada 2000 do listopada 2001 r. projekt obejmował również zadanie, związane z przygotowywaniem analiz sektorowych dla Departamentu Rozwoju Rynków Ministerstwa Gospodarki, a wiosną 2001 r. - krótkoterminową pracę ekspercką dla Departamentu Budżetowego Ministerstwa Finansów. 

Projekt koordynowany był przez Marka Dąbrowskiego i Mirosława Gronickiego.

Sponsor:

Regionalna Misja USAID w Kijowie