Nauka:

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski oraz Columbia University, 1997)

Dodatkowe szkolenia:
Applied Economic Policy ( Joint Vienna Institute, 1999)
Public Finance (Joint Vienna Institute, 2000)

MAGDALENA TOMCZYŃSKA


Specjalizacja:
makroekonomia, podatki, systemy wymiany walut

Bieżące projekty:
Kosowo: członek zespołu niezależnych ekspertów wspomagających restrukturyzację i rozwój gospodarki Kosowa oraz nadzorujących wykorzystanie międzynarodowej pomocy ekonomicznej dla tego terytorium, USAID (od 2002)

Doświadczenie:
Projekty CASE:
• Ukraina: Nierówności podatkowe na Ukrainie: diagnoza, wpływ na sytuację ekonomiczną i propozycje reform, Polish-American-Ukrainian Cooperative Initiative (PAUCI), 2001-2003
• Ukraina: w ramach projektu Ukraine Macroeconomic Policy prace doradcze dla rządu ukraińskiego, USAID, 2000-2001
• The Medium and Long-Term Perspectives of Fiscal Adjustment of Selected Central European Countries, ACE PHARE project, 1999
• The Role of Exchange Rate and Exchange Rate Policy in the Period of Economic Transformation, Polish Scientific Research Committee, 1998


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE