Europe, Labor market, social policy and social services, polityka społeczna, Polska, Publikacje zewnętrzne, reformy gospodarcze i społeczne, rynek pracy, transfery społeczne

Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania

Książkę można nabyć w księgarni internetowej lub w siedzibie CeDeWu Sp. z o.o.: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47/49; tel.: (22) 63 00 645; tel./fax: (22) 63 00 646; e-mail: cedewu@cedewu.pl

Książka jest także dostępna w księgarniach ekonomicznych.