Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, korupcja, Post-communist transition and development issues, reformy gospodarcze i społeczne, wolność gospodarcza

Mołdowa - społeczeństwo obywatelskie i instytucje demokratyczne

Opis projektu:

W ramach projektu, finansowanego przez Freedom House, Radzisława Gortat i Piotr Kazmierkiewicz pod kierunkiem Jacka Cukrowskiego przygotowali w czerwcu 2003 r. raport oceniający stan demokratyzacji Mołdowy. W raporcie, obejmującym m.in. problematykę wolności mediów, praw obywatelskich, korupcji, przestrzegania prawa oraz rozwoju sektora pozarządowego eksperci wskazali na ścisły związek pomiędzy poprawą sytuacji społeczno-gospodarczej Mołdowy a rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

 

Sponsor:

Freedom House