Europe, Global/Multiregional, Infrastructure, energy and climate change, liberalizacja, polityka energetyczna, rynek energii, UE, Unia Europejska, Zeszyty mBank-CASE, źródła odnawialne

Energetyka - polityka - ekonomia

Streszczenie

Spotkanie dyskusyjne przygotowane przez CASE-Fundację Naukową oraz BRE Bank SA odbyło się tuż przed liberalizacją unijnego rynku energii – przypadającą 1 lipca 2007 r. W tej sytuacji jego temat „Energia-Polityka-Ekonomia” stał się wyjątkowo aktualny, tym bardziej że w pierwszej połowie 2007 r. Komisja Europejska sformułowała projekt strategii energetycznej. Ujmując jak najkrócej główne tezy tej strategii, należy zwrócić uwagę na: (1) dążenie do utworzenia jednolitego wewnętrznego rynku energii, (2) duży wzrost (do 20% w 2020 r.) zużycia energii ze źródeł odnawialnych,(3) zwiększenie wydajności energetycznej w celu zaoszczędzenia do 2020 roku aż 20% obecnego całkowitego zużycia energii pierwotnej, (4) dążenie do wypracowania wspólnego stanowiska UE dotyczącego zewnętrznej polityki energetycznej oraz polityki wewnętrznej wspierającej uniezależnienie się od importu energii do krajów unijnych.