14 Gru 2022 - 14 Cze 2024
Europe, Financial sector

Luka w przestrzeganiu przepisów dotyczących podatku VAT spowodowana oszustwem wewnątrzwspólnotowym typu „znikający przedsiębiorca” (MTIC).

Dochody generowane z podatku od towarów i usług (VAT) odgrywają ważną rolę w budżetach państw członkowskich Unii Europejskiej  oraz całej UE. Środki z VAT stanowią około 10 % dochodów UE i około 26 % dochodów podatkowych państw członkowskich. Oszustwa podatkowe, uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania, zmniejszają te dochody i osłabiają system podatkowy, wpływając na zasady sprawiedliwego opodatkowania i uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami. Odzwierciedlając wagę tych zagadnień, w ramach trwających prac w ramach Szczytu Administracji Podatkowej UE (TADEUS) powołano nową Grupę Projektową Fiscalis, kierowaną przez Włochy. Jednym z kluczowych obszarów zainteresowania grupy Fiscalis jest luka w przestrzeganiu przepisów dotyczących podatku VAT, która występuje z powodu oszustw typu Missing Trader Intra Community (MTIC) i oszustw w handlu elektronicznym.

Oszustwa MTIC są dokonywane przez zorganizowane grupy przestępcze, a wcześniejsze szacunki sugerują, że powodują duże straty dochodów dla państw członkowskich. Jednak do oceny ewolucji tego problemu potrzebne są aktualne szacunki, wykorzystujące skomplikowane metody badań. Oszustwa w handlu elektronicznym mają miejsce podczas zakupu i dostawy towarów przez Internet lub innymi drogami online. Istnieją stosunkowo mniej rozwinięte metodologie rzetelnego pomiaru skali i wielkości rodzajów oszustw związanych z VAT w handlu elektronicznym. Niemniej jednak, wielkości utraconych dochodów wydają się znaczne. Komisja oszacowała, że ​​w samym transgranicznym handlu elektronicznym w 2013 r. utracono od 2,6 do 3,8 mld EUR dochodów z VAT. W latach 2022-2024 nadal przewidujemy znaczny poziom niezgodności w handlu elektronicznym. Celem badania jest zidentyfikowanie, uzgodnienie i potencjalne wdrożenie wspólnej metodologii szacowania luki VAT, wynikającej z oszustw MTIC i e-commerce. Zamiarem tej metodologii jest tworzenie szacunków, które są porównywalne między państwami członkowskimi UE i uwydatniają cechy, które są ważne dla organów podatkowych państw członkowskich.

Założeniem projektu jest zidentyfikowanie, usystematyzowanie i ocena metodologii szacowania luki w przestrzeganiu przepisów dotyczących podatku VAT, spowodowanej oszustwami MTIC i oszustwami w handlu elektronicznym przy wykorzystaniu z góry określonego zestawu dostosowanych do potrzeb kryteriów oceny.

Sponsor: Directorate-General Taxation and Customs Union (DG TAXUD)

Project leader: CASE – Center for Social and Economic Research

Partnerzy: Austrian Institute of Economic Research (WIFO), PricewaterhouseCoopers (PwC)