Advisory, Europe, Post-communist transition and development issues, reformy gospodarcze i społeczne

Zrozumieć reformy: przypadek Polski


Opis projektu:

Był to projekt finansowany przez Global Development Network i realizowany w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia pod nazwą "Zrozumieć reformy" (Understanding Reform).
Jacek Kochanowicz, Piotr Kozarzewski i Richard Woodward opracowali raport prezentujący doświadczenia Polski w zakresie reform społeczno-gospodarczych w latach 1989-2001. Eksperci ocenili w raporcie stopień powodzenia poszczególnych reform oraz poddali analizie czynniki determinujące ich powodzenie .

Sponsor:

Global Development Network