07 Lut 2003

Wpływ sytuacji gospodarczej Niemiec na polską gospodarkę

Gospodarka polska uzależniona jest od niemieckiej, ponieważ jest to nasz największy partner handlowy (trafia tam 32 proc. naszego eksportu) i jeden z największych partnerów inwestycyjnych. Złe wyniki makroekonomiczne Niemiec to nie tylko zmartwienie w Berlinie, ale we wszystkich stolicach Piętnastki, a także w Warszawie.