Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, polska gospodarka, Post-communist transition and development issues, prawa własności, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prywatyzacja, prywatyzacja kapitałowa, prywatyzacja kuponowa, przekształcenia własnościowe, struktura własnościowa, Zeszyty mBank-CASE

Stan sektora bankowego w gospodarkach wschodzących - znaczenie prywatyzacji

Silny sektor bankowy i rozwinięty rynek kapitałowy uznawane są za czynniki determinujące rozwój gospodarki.Umocnienie pozycji banków w gospodarce wymaga dopływu kapitału, co następuje przede wszystkim poprzez prywatyzację. Tymczasem z badań opinii publicznej wynika, że aż 9 na 10 Polaków uważa, że Polska wyszła na prywatyzacji źle lub bardzo źle. Czy negatywna ocena Polaków może być słuszna w przypadku banków? Jak prywatyzacja wpłynęła na stan sektora bankowego w gospodarkach wschodzących? Na pytania te poszukiwali odpowiedzi paneliści i goście 61 semianrium BRE-CASE. Zorganizowane wspólnie przez Fundację CASE i BRE Bank SA, w ramach stałego cyklu spotkań panelowych, seminarium odbyło się w Warszawie w czerwcu 2002 roku.