bank centralny, banki, Europe, Financial sector, Polska, Post-communist transition and development issues, sektor bankowy, stopy procentowe, Zeszyty mBank-CASE

Rozwój i restrukturyzacja sektora bankowego w Polsce - doświadczenia jedenastu lat

Doświadczenia jedenastu lat rozwoju i restrukturyzacji sektora bankowego w Polsce były przedmiotem dyskusji panelowej podczas 52 seminarium BRE-CASE, które odbyło się 8 marca 2001 roku w Warszawie. Do dyskusji organizatorzy zaprosili przedstawicieli banków działających w Polsce oraz EBOR-u.