12 Sty 2018
Raporty CASE

Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki pierwszej kompleksowej analizy wpływu produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę. Kompleksowość studium wynika z zakresu tematycznego obejmującego pełen łańcuch wartości dodanej sektora – od uprawy tytoniu poprzez przetwórstwo surowca tytoniowego i produkcję wyrobów tytoniowych aż do dystrybucji i sprzedaży gotowych produktów. Raport obejmuje pogłębiony opis stanu obecnego, omawia wyzwania, przed jakimi stoi sektor, oraz podejmuje próbę oszacowania rozwoju gałęzi gospodarki związanych z produkcją wyrobów tytoniowych w przyszłości.

Głównym celem badania była analiza znaczenia gospodarczego produkcji wyrobów tytoniowych. Wpływ gospodarczy konsumpcji wyrobów tytoniowych był jedynie elementem pobocznym badania.

Przeprowadzenie tak kompleksowego badania było możliwe dzięki wykorzystaniu zaawansowanej metodologii. Prace analityczne oparto na trzech filarach: analizie danych zastanych, wywiadach eksperckich oraz na wielorównaniowym modelu gospodarki ogólnej (CGE) rozbudowanym o produkcję i konsumpcję wyrobów tytoniowych.

 

Czytaj raport