Global/Multiregional, Inne, Trade, economic integration and globalization

Wpływ preferencyjnych porozumień handlowych na kraje rozwijające się

Liczba preferencyjnych porozumień handlowych i inwestycyjnych, które z definicji mają wyjść poza istniejące zobowiązania w ramach WTO, wzrasta gwałtownie. Wraz ze zwiększeniem się liczby umów, pojawia się niebezpieczeństwo konfliktu interesów.  

Badanie przedstawia analizę źródła konfliktu różnych umów preferencyjnych, oraz koszty przestrzegania przepisów, które PTA może narzucić na kraje rozwijające się, ze szczególnym naciskiem na sektor rolnictwa. Badając rozbieżność norm sanitarnych i fitosanitarnych (SPS standards), autor stwierdza, że lepiej ukierunkowana „Pomoc dla handlu” („Aid for Trade”) i usprawnienie regulacji w Unii Europejskiej mogą przyczynić się do obniżenia kosztów przestrzegania przepisów w krajach rozwijających się.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Research networks to provide foreign policy expertise” zainicjowanego przez Parlament Europejski: http://www.case-research.eu/en/node/58914