Advisory, Europe, Trade, economic integration and globalization

Włączenie Polski do realizacji Strategii Lizbońskiej - kierunki niezbędnych reform

 

Opis projektu:

Celem projektu było upowszechnienie informacji o założeniach i metodach realizacj Strategii Lizbońskieji, a także ocena dotychczasowych osiągnięć Strategii oraz dyskusja na temat jej przyszłości w całej Europie, w tym także w Polsce.
Na projekt składały sie dwa publiczne seminaria oraz publikacja podsumowująca publiczną dyskusję zainicjowaną w ramach powyższego projektu przez CASE.

Sponsor:

Projekt został zrealizowany w ramach Projektu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.