Advisory, Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Wizyty studyjne białoruskich ekspertów

W czerwcu i w lipcu 2001 r. w Warszawie kilkakrotnie przebywali eksperci białoruscy, którzy konsultowali z ekspertami polskimi poszczególne elementy programu reform gospodarczych w Polsce w kontekście możliwych reform na Białorusi. Konsultacje zorganizowane zostały w ramach projektu doradczego CASE pt. Przemiany gospodarcze w Polsce i na Białorusi.