Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Ukraina

Ukraine - Country Economic Memorandum

Opis projektu:

Małgorzata Jakubiak z CASE nadzorowała do maja 2004 r. prace nad przygotowywanym przez ekspertów CASE Ukraina opracowaniem nt. "Źródeł wzrostu gospodarczego na Ukrainie: sektora przedsiębiorstw i banków komercyjnych". Ekspertyza autorstwa Vladimira Dubrovskiego, Tamary Szygajewej i Inny Golodniuk została wykorzystana do przygotowania raportu Banku Światowego pt. Country Economic Memomardum. Oficjalna prezentacja tego dokumentu miała miejsce w listopadzie 2004 roku w Kijowie.