Europe, handel zagraniczny, Inne, liberalizacja, polityka społeczna, Trade, economic integration and globalization, TTIP, Unia Europejska

TTIP i państwa członkowskie UE: Ocena gospodarczego wpływu Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji na poziomie państw członkowskich UE

 
CASE współtworzyło badanie World Trade Institute dotyczące gospodarczych skutków Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) pomiędzy UE i USA. Raport obejmuje następujące tematy: porównanie badań nad TTIP, konsekwencje TTIP dla konsumentów, skutki dla małych i średnich przedsiębiorstw, konsekwencje społeczne, odziałowywanie na środowisko. Na potrzeby badania, CASE przeanalizowało współpracę regulacyjną oraz aspekty ochrony socjalnej w TTIP.
 
 
Sponsor: World Trade Institute