Advisory, Europe, Labor market, social policy and social services, ochrona zdrowia

Starzenie się społeczeństwa, stan zdrowia a determinanty wydatków zdrowotnych

 

Opis Projektu : 

Dwa spośród dziewięciu podtematów badawczych z projektu były koordynowane przez CASE. Prace ekspertów CASE pod kierunkiem Stanisławy Golinowskiej koncentrowały się na analizie stanu zdrowia mieszkańców krajów z Europy Wschodniej oraz analizie czynników determinujących kontrolę stanu własnego zdrowia. Wstępne wyniki badań prezentowane były na konferencji w Brukseli 10 października 2005 r. Prezentacja CASE zatytułowana "Health Status and Health Care Systems in Central and Eastern European Countries: Bulgaria, Estonia, Poland, Slovakia and Hungary" dostępna jest na stronie: http://www.enepri.org/AHEAD/WPII-comparative.doc

 

Partnerzy:

Centre for European Policy Studies, CEPS, BE (lider konsorcjum)
National Institute for Economic and Social Research, NIESR, UK
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, CPB NL
Deutsches Institut für Wirtschahftsforschung, DIW, DE
Economic and Social Research Institute, ESRI, IRL
Research Institute of the Finnish Economy, ETLA, SF
Federal Planning Bureau, FPB, BE
Istituto di Studi e Analisi Economica ISAE, IT
Institute for Advanced Studies, HIS, AT
Institute for Public Health, IPH, DK
Laboratoire d'Economie et de Gestion des Organisations de Santé, LEGOS, FR
Personal Social Services Research Unit, PSSRU, UK
Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, ES
Institute of Slovak and World Economy, ISWE, SK
Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences , IE-BAS, BG
Social Research Centre, TARKI, HU
Department of Public Health, University of Tartu, UniTartu, EE

 

Sponsor:

Komisja Europejska, VI Program Ramowy