01 Cze 2000 - 01 Mar 2001

Średniookresowa projekcja popytu otwartych funduszy emerytalnych na akcje notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych

Opis projektu:

Projekt koordynowany przez Jarosława Śmietaniaka realizowany był od czerwca 2000 r. do marca 2001 r. Celem prowadzonych prac była próba odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu i możliwości podejmowanych przez OFE inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:

  • jakim poziomem aktywów będą zarządzały OFE;
  • jakie są prognozy trendów na rynku akcji na WGPW i jaka w związku z tym będzie skłonność OFE do inwestycji na tym rynku;
  • jakie są ustawowe ograniczenia inwestycyjne OFE i w którym kierunku mogą podążać zmiany tych ograniczeń w wariancie przejścia polskiego, zamkniętego systemu emerytalnego w kierunku systemów otwartych.

Rezultatem projektu jest raport przygotowany przez członków zespołu badawczego: Piotra Bujaka, Mariusza Jarmużka, Sebastiana Kordelę, Wiolettę Nawrot i Jarosława Śmietaniaka opublikowany w serii Raporty CASE (nr 43). Wprowadzenie do raportu napisał Marek Góra.

Sponsor:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie