Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, finanse publiczne, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka fiskalna

Przejrzystość polityki fiskalnej w krajach transformacji

 

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach programu grantów badawczych Global Development Network. Kilkuosobowym międzynarodowym zespołem badawczym kieruje Mariusz Jarmużek. Celem projektu jest wypracowanie metod mierzenia i miar przejrzystości polityki fiskalnej. Według teorii i badań empirycznych prowadzonych w i dotyczących rozwiniętych gospodarek rynkowych, przestrzeganie zasady przejrzystości w polityce fiskalnej sprzyja lepszej sytuacji w finansach publicznych. Projekt CASE bada rolę przejrzystości w polityce fiskalnej we wprowadzaniu lepszej dyscypliny finansowej w 27 krajach transformacji. Badania empiryczne, które stanowią trzon projektu, obejmują dwa bloki tematyczne: (1) mierzenie przejrzystości polityki fiskalnej oraz (2) analizę współzależności pomiędzy przejrzystością polityki fiskalnej a sytuacją fiskalną kraju.
 

Kraje objęte projektem:

Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Gruzja, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdowa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry


Partnerzy:

Silesian University (Opava, Czechy)
Budapest University of Economic Sciences and Public Administration (Budapeszt, Węgry)


Sponsor:

CERGE-EI