01 Lis 2001 - 01 Sty 2002

Rola instytucji ekonomicznych i politycznych we wspieraniu wzrostu gospodarczego i w walce z ubóstwem. Doświadczenia krajów transformujących się

Eksperci CASE przygotowali dla UNDP opracowanie na temat roli instytucji ekonomicznych i politycznych we wspieraniu wzrostu gospodarczego i w walce z ubóstwem - doświadczeń krajów transformujących się.
Opracowanie to powstalo w ramach procesu przygotowania globalnego Raportu o Rozwoju Spolecznym 2002 zatytułowanego "Deepening Democracy in a Fragmented World".