01 Paź 1997 - 01 Mar 1998

Program pomocy technicznej dla Ukrainy w przeprowadzeniu reformy makroekonomicznej. Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki.

Opis projektu:

Od października 1997 do marca 1998 CASE był podwykonawcą projektu, finansowanego przez USAID, a realizowanego przez Barents Group. W ramach podprojektu Helena Góralska z CASE oraz Alex Sundakow z Instytutu Badań Gospodarczych Nowej Zelandii dokonali analizy struktury organizacyjnej oraz funkcji Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów Ukrainy. W raporcie końcowym z projektu omówiono zasady wydatkowania środków, procedury wewnętrzne, analizy i doradztwo ekonomiczne, działalność promocyjną ministerstw, a także przekazano rekomendacje dotyczące struktur organizacyjnych obu ministerstw.